Hazır Beton

Hazır Beton

Hazır Beton; çimento (% 10), agrega (kum, çakıl, kırmataş) (% 75), su (% 15) ve gerektiğinde bazı katkı maddelerinin belli bir üretim teknolojisine uygun olarak karıştırılmasıyla elde edilen, başlangıçta plastik ya da akıcı kıvamda olup, şekil verilebilen ve zamanla katılaşıp sertleşerek, mukavemet kazanan önemli bir yapı malzemesidir.

Beton mutlak hacim olarak, % 75 oranında agrega, % 10 oranında çimento ve % 15 oranında sudan oluşur. Gerektiğinde, çimento ağırlığının % 2’sinden fazla olmamak kaydı ile katkı maddesi ilave edilebilir.

Betonu günümüzde önemli bir yapı malzemesi yapan özellikler şöyle sıralanabilir:

  1. Ekonomik olması,
  2. Yüksek basınç dayanımına sahip olması,
  3. Çok düşük olan çekme dayanımının tasarım ve uygulamada çelik donatı ile dengelenebilmesi (Betonarme),
  4. Dayanıklı olması,
  5. Diğer yapı malzemelerine göre daha az enerji ile üretilebilmesi,
  6. Şekil verilebilme kolaylığına sahip olması,
  7. İstenen her yerde üretilebilir.